Praktijkondersteuners

In ons gezondheidscentrum werken, naast de huisartsen en assistenten, ook verschillende praktijkondersteuners. Zij ondersteunen de huisarts en zijn opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen.

In ons centrum zijn er praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) voor:

 • Als u een chronische lichamelijke aandoening heeft, kan de huisarts u verwijzen naar een praktijkondersteuner. De praktijkondersteuners begeleiden patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekten en Astma en COPD. Zij geven uitleg en advies over hoe om te gaan met uw aandoening en zij voeren spreekuren en controles uit.

  Uw POH S in ons centrum zijn Indra Rey – Vet en Ingrid Huiskamp

   

   

  Indra Rey - Vet
  Ingrid Huiskamp
 • Als u psychische problemen hebt, kan de huisarts u verwijzen naar de GGZ-praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan u helpen meer opheldering te krijgen over uw psychische problemen en kan u verder begeleiden en behandelen bij psychische klachten.

  Uw POH GGZ in ons centrum zijn Edwin Bakker, Mirja van Lent en Michael van `t Hart.

   

  Onze POH GGZ zijn bij ons gedetacheerd via Arkin. Wilt u meer weten over werken bij GAZO via Arkin? Kijk dan HIER.

  Mirja van Lent
  maandag en vrijdag
  Michael van `t Hart
  woensdag en donderdag
 • De praktijkondersteuner Ouderen gaat bij alle (kwetsbare) ouderen van 75+ op huisbezoek. Zij belt van tevoren om zich voor te stellen en een afspraak te maken. De patiënt kan er altijd een familielid bij vragen. De praktijkondersteuner zal een lijst met vragen aan de patiënt en/of familie stellen en met deze informatie wordt gekeken of, en zo ja wat, er te verbeteren valt.
  Uitgangspunt is om (kwetsbare) oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en om dat zo fijn en goed mogelijk te kunnen doen. Het verslag van dit huisbezoek wordt besproken met de eigen huisarts.

  Als het nodig is wordt de patiënt doorverwezen, bijvoorbeeld naar Wijkzorg of Fysiotherapeut, of worden zaken door de POH Ouderen zelf opgepakt.

  Uw POH O in ons centrum is: Teatske van de Zijpp

   

  Teatske van der Zijpp
 • De Praktijkondersteuner Sociaal Domein inventariseert (middels het 4D model) de hulpvragen van de patiënt, brengt de situatie in kaart en maakt een overzicht van het betrokken netwerk. Indien nodig verwijst de POH de patiënt naar instanties binnen het Sociaal Domein bijvoorbeeld bij schulden naar de Schuldhulpverlening.

  Patiënten worden doorverwezen naar de POH Sociaal Domein door de huisarts.

  Uw POH Sociaal Domein in ons centrum is Wilma Hoogenhout.

  Wilma Hoogenhout
 • Ieder mens wordt in belangrijke mate bepaald door zijn culturele achtergrond. Als iemand psychische problemen en/of klachten heeft, kan deze achtergrond ook meespelen in de manier waarop hij zijn ziekte en behandeling beleeft, en hoe het contact met zijn behandelaar is.

  Nederland wordt steeds diverser qua culturele en religieuze achtergronden. Dat kan andere vraagstukken en benaderingswijzen met zich meebrengen in de zorg. Mensen uit niet-Westerse culturen hebben soms namelijk een andere verklaring voor hun ziekte dan die wordt gegeven in de reguliere zorg. Het traject dat met hen wordt opgestart sluit dan vaak niet aan bij hun eigen ideeën en overtuigingen.

  De POH GGZ met expertise transcultureel werker/winticonsulent wordt bijvoorbeeld geraadpleegd door patiënten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die:

  • al een lange weg achter zich hebben bij andere hulpverleningsinstanties en vinden dat hun omgeving onvoldoende oog en oor heeft voor hun problematiek
  • ten einde raad zijn omdat ze een psychische diagnose hebben en dit niet terecht vinden
  • het gevoel hebben dat ze geleid worden door een kwade macht
  • ondersteuning nodig hebben bij emotionele en lichamelijke klachten
  • begeleiding nodig hebben bij rouwverwerking en trauma`s
  • vragen of zorgen hebben over gender-identiteit of diversiteit.

   

  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met uw huisarts voor een verwijzing.