Praktijkondersteuners

In ons gezondheidscentrum werken, naast de huisartsen en assistenten, ook verschillende praktijkondersteuners. Zij ondersteunen de huisarts en zijn opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen.

In ons centrum zijn er praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) voor:

 • Als u een chronische lichamelijke aandoening heeft, kan de huisarts u verwijzen naar een praktijkondersteuner. De praktijkondersteuners begeleiden patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekten en Astma en COPD. Zij geven uitleg en advies over hoe om te gaan met uw aandoening en zij voeren spreekuren en controles uit.

  Uw POH S in ons centrum zijn Indra Rey – Vet en Ingrid Huiskamp

   

   

  Indra Rey - Vet
  Ingrid Huiskamp
 • Als u psychische problemen hebt, kan de huisarts u verwijzen naar de GGZ-praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner kan u helpen meer opheldering te krijgen over uw psychische problemen en kan u verder begeleiden en behandelen bij psychische klachten.

  Uw POH GGZ in ons centrum zijn Layla Jamari, Edwin Bakker en Julie Zwier.

  Edwin Bakker
  Julie Zwier
 • De praktijkondersteuner Ouderen gaat bij alle (kwetsbare) ouderen van 75+ op huisbezoek. Zij belt van tevoren om zich voor te stellen en een afspraak te maken. De patiënt kan er altijd een familielid bij vragen. De praktijkondersteuner zal een lijst met vragen aan de patiënt en/of familie stellen en met deze informatie wordt gekeken of, en zo ja wat, er te verbeteren valt.
  Uitgangspunt is om (kwetsbare) oudere mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en om dat zo fijn en goed mogelijk te kunnen doen. Het verslag van dit huisbezoek wordt besproken met de eigen huisarts.

  Als het nodig is wordt de patiënt doorverwezen, bijvoorbeeld naar Wijkzorg of Fysiotherapeut, of worden zaken door de POH Ouderen zelf opgepakt.

  Uw POH O in ons centrum is: Teatske van de Zijpp

   

  Teatske van der Zijpp
 • De Praktijkondersteuner Sociaal Domein inventariseert (middels het 4D model) de hulpvragen van de patiënt, brengt de situatie in kaart en maakt een overzicht van het betrokken netwerk. Indien nodig verwijst de POH de patiënt naar instanties binnen het Sociaal Domein bijvoorbeeld bij schulden naar de Schuldhulpverlening.

  Patiënten worden doorverwezen naar de POH Sociaal Domein door de huisarts.

  Uw POH Sociaal Domein in ons centrum is Wilma Hoogenhout.

  Wilma Hoogenhout